Hetgeen er gebeurd is

De tijd van herdenken is voorbij. Aangebroken is de tijd van ongemakkelijk uitstel: van het iets te willen zeggen, schrijven of aanpakken; maar ook van het er te verlegen, lui of geïntimideerd voor & door te zijn – van excuses variërend in legitimiteit gekenmerkt door één gemeenschappelijke deler: schuldbesef. ‘Uitstel’ roept bij elk fatsoenlijk mens […]

The Germany of then, The Russia of now, and their individual 21-year long build-ups towards Global Escalation

No, I couldn’t think of a more gripping or less longwinded title for this article. Every item gets the headline it deserves, I guess – and this time the cliche proverbial saying ‘it is what it is’ seems quite fitting. To put it more clearly: what you’re looking at is a (somewhat forced) comparison between […]